Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2020

sexlovenmagic
06:55
6925 2cc4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sexlovenmagic
06:55
0211 cf37
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 24 2020

14:04
14:03
4058 72dd 500

glow-glam:

from ig @modedamour

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
14:00
sexlovenmagic
13:59
Reposted fromshakeme shakeme viapomruki pomruki
13:59
3786 822f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaspontaneous spontaneous
13:58
2334 6f2d 500
Reposted frombrumous brumous viamilostki milostki

March 22 2020

sexlovenmagic
10:58
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
sexlovenmagic
10:56
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaveronica-o veronica-o
sexlovenmagic
10:55
Przychodzi w życiu taki czas, kiedy oddalasz się od dramatów i osób, które je tworzą. Otaczasz się ludźmi, z którymi się śmiejesz. Zapominasz złe rzeczy i koncentrujesz się na tych dobrych. Kochasz ludzi, którzy dobrze Cię traktują. Życie jest krótkie, przeżyj je szczęśliwie. Upadki są częścią życia, a podnoszenie się to w istocie samo życie. Żyć to prezent, zaś być szczęśliwym to Twój wybór.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viavivre1 vivre1
sexlovenmagic
10:54
5244 b330
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viavivre1 vivre1
sexlovenmagic
10:54
1888 0fbf 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viavivre1 vivre1

September 15 2019

sexlovenmagic
09:16
Pożegnanie z dzieciństwem jest dla niektórych ludzi piekielnie trudne, wiąże się z uznaniem ogromnej straty. Paradoksalnie, im trudniejsze dzieciństwo, tym pożegnanie trudniejsze, bo wymaga rezygnacji z marzenia, że da się jeszcze coś naprawić. Zamiast się z tym zmierzyć, można utknąć w serii powtórek i mieć tego rodzica ciągle na nowo w osobach kolejnych parterów.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim
Reposted fromyourtitle yourtitle vialaparisienne laparisienne
sexlovenmagic
09:15
5965 7eda 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne

August 20 2019

sexlovenmagic
22:01
5037 cced
Reposted fromretaliate retaliate viamarceline777 marceline777
sexlovenmagic
21:43
Reposted fromshakeme shakeme
20:58
0011 4cdb
sexlovenmagic
20:58
6956 09b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
sexlovenmagic
20:57
2454 de5e 500
Reposted fromfeegloo feegloo viasignofthemoth signofthemoth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...