Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

sexlovenmagic
09:16
Pożegnanie z dzieciństwem jest dla niektórych ludzi piekielnie trudne, wiąże się z uznaniem ogromnej straty. Paradoksalnie, im trudniejsze dzieciństwo, tym pożegnanie trudniejsze, bo wymaga rezygnacji z marzenia, że da się jeszcze coś naprawić. Zamiast się z tym zmierzyć, można utknąć w serii powtórek i mieć tego rodzica ciągle na nowo w osobach kolejnych parterów.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim
Reposted fromyourtitle yourtitle vialaparisienne laparisienne
sexlovenmagic
09:15
5965 7eda 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne

August 20 2019

sexlovenmagic
22:01
5037 cced
Reposted fromretaliate retaliate viamarceline777 marceline777
sexlovenmagic
21:43
Reposted fromshakeme shakeme
20:58
0011 4cdb
sexlovenmagic
20:58
6956 09b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
sexlovenmagic
20:57
2454 de5e 500
Reposted fromfeegloo feegloo viasignofthemoth signofthemoth
sexlovenmagic
20:56
0706 c743
Reposted frommaaraw maaraw viacarmenluna carmenluna
sexlovenmagic
20:56
3364 2ccd
Reposted fromrainles rainles viacarmenluna carmenluna
sexlovenmagic
20:56
4450 4cb5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
sexlovenmagic
20:55
sexlovenmagic
20:55
sexlovenmagic
20:33
5546 9924 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
sexlovenmagic
20:32
Reposted fromshakeme shakeme vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:31
sexlovenmagic
20:31
6785 18e2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
sexlovenmagic
20:31
8161 7198 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

August 15 2019

sexlovenmagic
11:15
Ubranie to nie tylko okrycie – zawsze powinnaś to mieć na uwadze. Twój ubiór i, szerzej rzecz ujmując, twój styl powinny być dobrze przemyślane. Poprzez strój bardzo wiele mówimy otoczeniu na temat swojej osoby. Sposób, w jaki się ubieramy, zdradza stan naszego umysłu i podejście do życia. Jeżeli ubrania są niedbałe, my sami wydajemy się mało zadbani. Robimy złe wrażenie. Ale jeśli wypracujesz sobie nawyk starannego ubierania się, bez względu na okoliczności, i stworzysz własny, niepowtarzalny styl, to nie tylko będziesz wyglądała dobrze, ale zyskasz coś więcej, a mianowicie klasę.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna
sexlovenmagic
11:13
O naszej klasie świadczy to, jak się prezentujemy. Styl, strój, makijaż, dbanie o swój wygląd – to wszystko ważne elementy, które składają się na wizerunek. Ale jest jeszcze jeden czynnik, być może najbardziej istotny, który wpływa na to, jak jesteśmy postrzegane – sposób bycia. Ważne jest bowiem, jak się zachowujemy, poruszamy i jaką przyjmujemy postawę. Można się ubrać niezwykle stylowo, mieć najpiękniejszą fryzurę, a mimo to wyglądać niestosownie. Moja babcia lubiła w takich wypadkach mawiać: „z tyłu liceum, z przodu muzeum”.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna
sexlovenmagic
11:01
Umiejętność prowadzenia rozmowy jest niezwykle istotnym elementem eleganckiego stylu życia. Osoba, która pięknie się wypowiada, natychmiast przykuwa uwagę. Jest postrzegana jako inteligentna, zrównoważona i godna zaufania. Ma to coś – je ne sais quoi. Wydaje się bezpośrednia i pewna siebie.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl