Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

sexlovenmagic
21:26
Osoba z klasą zawsze stara się być ubrana elegancko i stosownie do okoliczności. Jest świadoma tego, że właśnie ubiór najbardziej definiuje styl i jest czymś w rodzaju naszej wizytówki.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna
sexlovenmagic
21:26
Ubranie to nie tylko okrycie – zawsze powinnaś to mieć na uwadze. Twój ubiór i, szerzej rzecz ujmując, twój styl powinny być dobrze przemyślane. Poprzez strój bardzo wiele mówimy otoczeniu na temat swojej osoby. Sposób, w jaki się ubieramy, zdradza stan naszego umysłu i podejście do życia. Jeżeli ubrania są niedbałe, my sami wydajemy się mało zadbani. Robimy złe wrażenie. Ale jeśli wypracujesz sobie nawyk starannego ubierania się, bez względu na okoliczności, i stworzysz własny, niepowtarzalny styl, to nie tylko będziesz wyglądała dobrze, ale zyskasz coś więcej, a mianowicie klasę.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna
sexlovenmagic
21:26
8845 8321
Reposted fromkarahippie karahippie
sexlovenmagic
21:25
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie
sexlovenmagic
21:25
5247 ffcb
Reposted fromkarahippie karahippie
sexlovenmagic
21:25
5252 c0e7
Reposted fromkarahippie karahippie
sexlovenmagic
21:24
Czasem, by na powrót stać się człowiekiem, ktoś musi go w tobie dojrzeć bez względu na to, jak wyglądasz.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
sexlovenmagic
21:22
4240 5584
Reposted fromkarahippie karahippie
sexlovenmagic
21:21
0959 c969
Reposted fromkarahippie karahippie
sexlovenmagic
21:20
0850 a135
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
sexlovenmagic
21:20
4112 3a4f
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
sexlovenmagic
21:20
7363 c2d4
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
sexlovenmagic
21:19
3918 bdb8 500
Reposted fromSanthe Santhe viaslodziak slodziak
sexlovenmagic
21:05
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaheavencanwait heavencanwait
sexlovenmagic
21:05
8002 e3de
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
sexlovenmagic
21:04
6072 1861
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
sexlovenmagic
20:37
6065 c98c
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
sexlovenmagic
20:36
2886 2da7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
sexlovenmagic
20:26
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viatobecontinued tobecontinued
sexlovenmagic
20:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl