Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

sexlovenmagic
12:16
1364 06ae 500
Reposted frompanikea panikea vialonelypassenger lonelypassenger
sexlovenmagic
12:15
5575 e56a
sexlovenmagic
12:09
0931 4450
Reposted fromscorpix scorpix viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
sexlovenmagic
12:09
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
sexlovenmagic
12:09
sexlovenmagic
12:09
6403 4ddb 500
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert
sexlovenmagic
12:08
Najlepsi ludzie to Ci, którzy wkraczają w Twoje życie i sprawiają, że widzisz słońce tam, gdzie wcześniej były chmury. Ludzie, którzy wierzą w Ciebie tak bardzo, że sam zaczynasz w siebie wierzyć. Ludzie, którzy kochają Cię za to, że po prostu jesteś sobą.
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert
sexlovenmagic
12:08
sexlovenmagic
12:08
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
sexlovenmagic
12:08
  • Nie rozglądaj się dokoła. I nie marz o przyszłości: ona ci nie wróci tego, co przeminęło, ani nie zaspokoi innych marzeń o szczęściu. Twój obowiązek i twoja nagroda – przeznaczenie twoje – jest   t u   i   t e r a z.
— Dag Hammarskjöld
Reposted fromavooid avooid viastaystrongangie staystrongangie
sexlovenmagic
12:08

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

sexlovenmagic
12:15
5575 e56a
sexlovenmagic
12:09
0931 4450
Reposted fromscorpix scorpix viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
sexlovenmagic
12:09
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
sexlovenmagic
12:09
sexlovenmagic
12:09
6403 4ddb 500
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert
sexlovenmagic
12:08
Najlepsi ludzie to Ci, którzy wkraczają w Twoje życie i sprawiają, że widzisz słońce tam, gdzie wcześniej były chmury. Ludzie, którzy wierzą w Ciebie tak bardzo, że sam zaczynasz w siebie wierzyć. Ludzie, którzy kochają Cię za to, że po prostu jesteś sobą.
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert
sexlovenmagic
12:08
sexlovenmagic
12:08
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
sexlovenmagic
12:08
  • Nie rozglądaj się dokoła. I nie marz o przyszłości: ona ci nie wróci tego, co przeminęło, ani nie zaspokoi innych marzeń o szczęściu. Twój obowiązek i twoja nagroda – przeznaczenie twoje – jest   t u   i   t e r a z.
— Dag Hammarskjöld
Reposted fromavooid avooid viastaystrongangie staystrongangie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl