Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

sexlovenmagic
08:39
9928 91ee 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viayouaresonaive youaresonaive
sexlovenmagic
08:39

January 01 2018

sexlovenmagic
11:40
11:37
9252 7f1a
Reposted fromnoirceur noirceur viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
sexlovenmagic
11:36
6972 1bc8 500
Reposted fromwelovekate welovekate viacytaty cytaty
sexlovenmagic
11:35
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
sexlovenmagic
11:35
sexlovenmagic
11:35
8731 9ce6 500

December 28 2017

sexlovenmagic
19:07
3844 7ec2 500
Reposted fromverronique verronique viainvincible invincible
sexlovenmagic
17:43
1680 2724
Reposted frommyrla myrla viainvincible invincible
sexlovenmagic
17:41
Wartoposzczucie
Reposted fromEmisja Emisja viainvincible invincible
sexlovenmagic
17:32
2888 e36e
Reposted fromkarahippie karahippie viaiamsuperwoman iamsuperwoman
sexlovenmagic
17:29
8731 9ce6 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaiamsuperwoman iamsuperwoman
sexlovenmagic
09:01
3630 4913
Reposted fromkrzysk krzysk viacreure creure

December 27 2017

sexlovenmagic
20:51
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viadailylife dailylife
sexlovenmagic
20:49
I’m like the dead sea | via tumblr
sexlovenmagic
17:23
7337 bb0c 500
sexlovenmagic
17:18
1477 25b3
sexlovenmagic
17:18
sexlovenmagic
15:50
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl