Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

sexlovenmagic
09:13
6522 1cba 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
sexlovenmagic
09:12
6527 4e00
Reposted fromspring-flow spring-flow
sexlovenmagic
09:12
6791 6fd1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
sexlovenmagic
09:11
6671 450f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
sexlovenmagic
09:11
5960 0cb1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
sexlovenmagic
09:11
6676 b187 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
sexlovenmagic
09:10
6691 c89d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
sexlovenmagic
09:10
6669 a8d2 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
sexlovenmagic
09:09
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaretro-girl retro-girl
sexlovenmagic
09:08
Okłamywanie samej siebie jest możliwe. Da się jednocześnie wiedzieć i nie wiedzieć o czymś. Mnóstwo ludzi tak robi. To się nazywa radzenie sobie z życiem.
— Lisa Gardner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
sexlovenmagic
09:08
Zajmij się tym, co dla Ciebie możliwe, a niemożliwe zostaw Bogu.
Reposted fromupinthesky upinthesky viaretro-girl retro-girl
sexlovenmagic
09:08

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaretro-girl retro-girl
sexlovenmagic
09:08
4334 fa4e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
sexlovenmagic
09:07
7850 65cf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
sexlovenmagic
09:07
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaretro-girl retro-girl
sexlovenmagic
09:07
sexlovenmagic
09:06
1509 cfd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
sexlovenmagic
09:06
6139 2eac 500
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
sexlovenmagic
09:06
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet vialaparisienne laparisienne
sexlovenmagic
09:04
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl