Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

sexlovenmagic
23:26
8231 9ea8
sexlovenmagic
23:25
8226 6a7a
Reposted bystrawberriescraigwiki
sexlovenmagic
23:23
sexlovenmagic
23:23
8174 b10b 500
sexlovenmagic
23:22
8158 897b
sexlovenmagic
23:20
nie potrzebuję faceta wyciągniętego wprost z żurnala, z perfekcyjnym ciałem, pełnym portfelem i sportowym autem. nie potrzebuję Casanovy, za którym ogląda się każda dziewczyna pragnąc znaleźć się choć przez chwilę w kręgu jego zainteresowania. chcę prostego chłopaka. z wielkim serce, szczerym uśmiechem, ciepłym głosem. takiego, który pokocha mnie całym sercem, z wszystkim wadami i humorkami. takiego, który właśnie we mnie zauważy kobietę swoich marzeń, nawet wtedy gdy szpilki zamienię na wełniane skarpety, a kusą spódniczkę w sprane dresy. takiego, który codziennie będzie myślał o mnie w pracy, a wieczorem chował w ramionach szepcząc jak strasznie tęsknił. takiego, który zapamięta ile łyżeczek cukru ląduje w mojej porannej kawie i który kubek jest moim ulubionym. takiego, który w pełni zaakceptuje mój wredny charakter, dziwny śmiech i wieczne lenistwo. takiego, który nauczy mnie cieszyć się z małych rzeczy. z rzeczy robionych wspólnie. chcę po prostu zwyczajnej miłości, która napędzi moje serce, która da energię do otwierania oczu każdego poranka, która nada sens kolejnym dniom. to przecież tak niewiele, prawda?
— prawda?
sexlovenmagic
23:19
4438 6a35 500
Reposted fromhormeza hormeza viapopartstillalive popartstillalive
sexlovenmagic
23:18
0809 e598 500
Reposted from27days 27days viapopartstillalive popartstillalive
sexlovenmagic
23:18
0729 b621 500
sexlovenmagic
23:18
sexlovenmagic
21:19
1254 6a3b
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata
sexlovenmagic
21:19
5943 c828
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata
sexlovenmagic
21:19
Reposted frombluuu bluuu viaborntomunch96 borntomunch96
21:19
1703 e392 500
sexlovenmagic
21:19
sexlovenmagic
21:19
9045 c00f
Reposted fromkattrina kattrina viaborntomunch96 borntomunch96
sexlovenmagic
21:18
2148 3bdd
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata
sexlovenmagic
21:17
Jeżeli chcesz w życiu dojść do czegoś naprawdę wielkiego, musisz mieć obsesje na punkcie tego, do czego dążysz.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata
sexlovenmagic
21:17
3985 db12
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata
sexlovenmagic
21:17
3806 a50d
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl