Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2019

sexlovenmagic
22:25
4295 e153 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
22:24
sexlovenmagic
22:24
0065 5eb1
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaperfectday perfectday
sexlovenmagic
22:23
5095 43d4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
sexlovenmagic
22:23
5101 5c4d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
22:23
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viaretro-girl retro-girl
sexlovenmagic
22:23
5111 7f1d
Reposted fromretro-girl retro-girl
sexlovenmagic
22:23
5114 860f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
sexlovenmagic
22:23
8550 c8ec
!
sexlovenmagic
22:22
2627 adcd 500
sexlovenmagic
22:22
6795 9cf1
Reposted fromretro-girl retro-girl viaperfectday perfectday
sexlovenmagic
22:20
6424 0f3b 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
sexlovenmagic
22:20
sexlovenmagic
22:20
1055 219d
sexlovenmagic
22:18
sexlovenmagic
22:17
8671 f65a
Reposted fromEtnigos Etnigos viaseaweed seaweed
sexlovenmagic
22:17
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaseaweed seaweed
sexlovenmagic
22:02
Przestałam się przejmować ludźmi, którzy w krytycznym momencie mojego życia, kompletnie nie przejmowalali się mną.
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaultraviolet ultraviolet
sexlovenmagic
22:02
Stań się kimś, kogo polubisz. Musisz przecież żyć ze sobą do śmierci.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
sexlovenmagic
22:01
1100 47de 500
Paradoks miłości. 
Więcej lirycznych grafik znajdziecie na:
https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viakingavonschabert kingavonschabert
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl