Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

sexlovenmagic
20:24
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh viayourheartbeat yourheartbeat
sexlovenmagic
20:23
7430 f3a1
Reposted fromoutoflove outoflove viayourheartbeat yourheartbeat
20:23
6381 0ebd 500
Reposted fromfreakish freakish vianivea nivea
sexlovenmagic
20:23
sexlovenmagic
20:22
2189 bfa8
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianivea nivea
sexlovenmagic
20:22
4550 6344 500
Reposted fromcallmeangie callmeangie vianivea nivea
sexlovenmagic
20:22
Goniąc za tym, czego pragniesz, możesz stracić to, czego potrzebujesz. A jeśli rzucisz swoją listę w kąt, życie może Cię zaskoczyć i pozostawić na twojej drodze kogoś jeszcze lepszego.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea
sexlovenmagic
20:22
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności.
To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.
I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej.
Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
— Maciej Bennewicz, Żyj wystarczająco dobrze
Reposted fromtomowa tomowa vianivea nivea
sexlovenmagic
20:21
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy vianivea nivea
sexlovenmagic
20:21
sexlovenmagic
20:20
5907 5e38
sexlovenmagic
20:19
sexlovenmagic
20:19
sexlovenmagic
20:18
sexlovenmagic
20:18
sexlovenmagic
17:38
6017 3c0b 500
goals
sexlovenmagic
17:37
sexlovenmagic
17:37
9516 3dd8
Reposted fromseaweed seaweed viayouaresonaive youaresonaive
sexlovenmagic
17:37
3917 ce18
Reposted fromsarazation sarazation viayouaresonaive youaresonaive
sexlovenmagic
17:34
Jest ogromna różnica między byciem durną księżniczką, a dojrzałą i inteligentną kobietą. Łobuz wcale nie kocha najbardziej. Gość, który sprawia, że nie możesz spać po nocach i masz mętlik w głowie wcale nie jest idealnym materiałem na faceta.  
Jest nim ten, który sprawia, że nie możesz przestać się uśmiechać. Ten który daje Ci czas, wsparcie i obecność. Szukaj mężczyzny z mózgiem i pięknym sercem, który będzie dobrze traktował innych i Ciebie – to właśnie on będzie kochał najmocniej…
— Rafał Wicijowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl